woensdag 24 augustus 2011

Jungle Management


Stel: u wilt meer te weten komen over het jungleleven en leest het volgende stukje tekst:
De owner of leadership in de jungle is de leeuw. Deze bestuurlijke positie heeft hij geacquireerd door visie te koppelen aan een straightforward focus. De overige stakeholders in de jungle dienen derhalve compliant te zijn aan zijn regulation. De hyena is frequent subversief jegens de governance van de leeuw, hetgeen in voorkomende gevallen in punatieve consequenties resulteert, ter correctie van de deviante attitude. Voor de hyena is in voorkomende gevallen risk reduction key, aangezien hij door absentie van corporate strength de benodigde competitiveness mist. 
Door coöperatieve activiteiten van geconsolideerde hyena's zijn in het verleden sporadisch gunstigere resultaten genoteerd, meestal 'quick en dirty', die echter meestentijds van temporele aard bleken. Een plausibele motivering voor deze temporeliteit is het nochtans negatieve imago en  de underperformance van de hyena als soort, waardoor structurele executive positionering nagenoeg uitgesloten kan worden. Ook mist de hyena de zogenoemde 'gunfactor'. Aggressieve opportunistische initiatieven worden derhalve in de regel ontmoedigd.

De leeuw doet, zodra er sprake is van sufficiënte senioriteit, elaborate research naar expansie en upscaling van zijn territorium. Een out-of-the-box attitude is daarbij key. Als hij penetreert in emerging environments, zal hij dienen te acteren met een open mind en met respect voor de lokale hiërarchische structuren en culturen. Hij zal op resistentie stuiten bij de realisatie van zijn ambities, dus voor prosperiteit zal hij fully resilient moeten zijn om issues te pareren en een contingency plan op de plank moeten hebben liggen. Efficiënte resource planning en flexibiliteit zijn andere key succes factoren.

De primaire focusmarkt van de leeuw is de hoefdierbranche, zoals gazellen en gnoes. Gnoes zijn een interessante en omvangrijke targetgroep, maar opereren doorgaans in enorme divisies, wat koerswijzigingen nagenoeg uitsluit. Gazellen zijn ook zeer lucratief, opereren in kleinere units, zijn echter nogal onvoorspelbaar in hun gedrag en dientengevolge beheerstechnisch problematisch.
De totale branche wordt gekenmerkt door een hoge mate van complexiteit en is weinig transparant. Het zoeken naar synergie opportunities is derhalve key. In voorkomende gevallen coöpereert de leeuw met branchegenoten, waardoor zijn succesrate significant verhoogd wordt. Concurrenten als het luipaard worden door dergelijke convenanten ernstig in hun nering gedupeerd. Een mededingingsautoriteit zou uitkomst kunnen bieden, ware het niet dat de positie van de leeuw dusdanig dominant is, dat een dergelijk initiatief niet opportuun is. De leeuw zal zijn reciprociteitspotentieel te allen tijde ten volle utiliseren. 
Vond u het prettig om te lezen? Waarom zouden uw klanten dat dan wel vinden?